Castalla Sona

Home /
Castalla Sona
Castalla Sona

CONSURS DE GRUPS DE MÚSICA

CASTALLA SONA

El concurs CASTALLASONA està dissenyat per a fomentar i motivar l’escena musical en viu entre els joves grups musicals, contribuint així al desenvolupament cultural en general, i a la promoció de la música en directe, en particular.

Els grups hauran de presentar tota la documentació en la pàgina web de l’escola de música Crescendo des del 9 d’abril fins al 3 de maig de 2024, ambdós inclosos.

Una vegada finalitzat el termini d’inscripció, el Jurat, després de sentir les propostes presentades, realitzarà el procés de selecció entre tots els grups inscrits correctament. Finalitzat aquest procés, el 4 de maig es formalitzarà una llista amb els 3 grups seleccionats que actuaran en el concert final i es comunicarà a les persones interessades.

Els grups seleccionats actuaran en el concert final, segons les prescripcions de l’organització, en la data del 25 de maig, seguint l’ordre, horari i el lloc que determine l’organització, del qual es realitzarà publicitat pels mitjans que es considere oportuns.