Jornades pedagògiques al voltant de la música tradicional

En Crescendo disposem d’un departament de música tradicional, on treballem la formació i les inquietuds del món de les colles de dolçainers i tabaleters, un àmbit que està en ple moment de desenvolupament i que nosaltres volem contribuir en millorar els seus recursos en tots els sents, cap a un model educau del S.XXI, especialitzant aquestes jornades en la música tradicional valenciana i també dirigides a tot aquell docent que vullga nous recursos pedagògics per a iniciar al seu alumnat d’infanl,primària, escola de música o d’altres bé amb el flabiol, dolçaina i/o tabal.

Organitzem aquesta formació en col·laboració i coordinació amb la comissió pedagògica de la Federació Valenciana de Dolçainers i Tabaleters.

Encara que principalment està vinculat a les escoles de música tradicionals on predominen els instruments com la dolçaina, ja que és el que més ens interessa, està totalment relacionat a qualsevol docent de música, tant de Primària, Secundària,Conservatoris, etc. per a treballar la pedagogia del món tradicional. Tractarem també altres assumptes com per exemple: la didàcca, metodologiaiofertaeducava, lagesóo elcamíaseguirenaquestesformacionsiescolesde música, per tant aquestes jornades estan dirigides principalment a professorat docent de l’especialitat de música, d’escoles de música tradicional i equips direcus d’aquetes colles.

Una experiència formava que tenim a l’àmbit tradicional que esperem reper tots els cursos i seguir creant una línia atracva de recursos formaus per al professorat més directe d’aquest gènere musical i crear inquietuds e interès en el món de les colles per a poder realitzar un crescendo educau en un futur.

Les jornades es realitzaran 23 i 24 de Març.

Dissabte 23: Josep Alemany i Domingo Benimeli 9’30h–13’30h (Part Pràcca)
15h–19h (Conferència)

Diumenge 24: Paco de Domingo 10h–14h (Conferència) 15h–18h (Reflexions en red)

Un total de 15h, ndrem aforament màxim i el lloc de realització serà la Casa Cultura de Castalla. Contarem amb ponents amb una gran experiència docent i en jornades referent a la música popular, on els integrarem amb taules de debat i interactuarem ponents, assistents a les jornades i alguns convidats d’interès.

Nous models d’escoles de Música a les Colles. Cap a una evolució educava.

Paco de Domingo.
Doctorand en Educació per l’UJI i professor de Dolçaina en CPM “Lira Almussafense” i CAEM “Districte Marím” Grao de Gandia.
La present proposta de conferència planteja la importància d’un bon sistema educau de la Música

Tradicional i Popular com a Patrimoni Cultural Immaterial del nostre poble. Un anàlisi i visió retrospecva

d’una evolució de l’educació a les nostres colles on plantejarem nous models actualitzats de cara a noves normaves i visió de futur com a escola, nous recursos pedagògics per a la seua aplicació a les aules d’ensenyament de dolçaina i tabalet, així com la importància de propostes i principi de nous projectes educaus, materials didàccs (llibres, cançoners, Fonoteca de Materials, elaboració de materials, etc), avaluació sobre la pràcca docent, i anàlisi sobre la posada en marxa del projecte flabiol per professors a les seues escoles de primària i secundària presentat al departament de CEFIRE per la FVDiT.

Recursos Pedagògics i Taller-Pràcc.

Josep Alemany (Dolçaina).
Estem davant d’un dels dolçainers amb una formació més completa que existeix per la zona, ja que si seguiu llegint el seu currículum podreu veure, que a banda de tota la formació en la música tradicional i amb la dolçaina, te un ampli bagatge musical amb altres instruments, formacions musicals i diferents esls.
En la ponència de Josep busquem transmetre als nostres docents de música tradicional recursos didàccs i transformar o actualitzar la pedagogia de tots ells. Un món didàcc el de les colles o de la dolçaina que volem ajudar a dinamitzar didàccament, i estem convençuts que ens aportarà de segur moltes idees, recursos i punts de vista diferents per a poder aprendre i canviar el dia a dia de les classes dels professors assistents a aquestes jornades.

Pensem que aquesta actualització i reciclatge són molt necessaris per a seguir adaptant-se als nous temps i amb qui millor que amb les vivència i motxilla d’experiències de grans projectes d’aquest dolçainer docent i director de colles, comparnt-nos mètodes d’estudi per al nostre alumnat, com organitzar una classe per a ser més producva, etc.

Recursos Pedagògics i Taller-Pràcc.

Domingo Benimeli (Tabal).

Ena questa ponència exposarem en quin lloc estroba la percussió en la música tradicional valenciana, la seva història, evolució i recursos pedagògics des de els seus arrels fins l’actualitat. Mostrant la seva evolució des de un punt de vista organològic i funcional per a poder comparar-los amb els instruments actuals i la seva funció dins de la nostra música.

També posarem exemples històrics que ens ajudaran a introduir una metodologia i el seu aprenentatge, basant-se en exemples de música tradicional de Callosa d’En Sarrià i de la Marina; Passacarrer del dissabte de festes, cucanyes, la correguda del gall o les danses. Podrem conèixer com interpretar-les i com aplicar-les dins del marc educau.
Com objecus ens marquem conèixer l’historia i la importància de la percussió al folklore valencià, interpretar els ritmes de tradició oral, com traslladar-los al món acadèmic, usos a l’àmbit educau i ampliar el coneixement del nostre repertori.

PROCÉS INSCRIPCIÓ I PREUS

Transferència a (Amb el nom de l’assistent) ES41 2100 4273 5822 0022 0393
Enviar Mail a: info@escolacrescendo.es amb les següents dades: Justificant transferència, nom assistent, DNI, telèfon de contacte i Colla de procedència. Assistència dinar dissabte 23: SI / NO.
Data límit Inscripció: Divendres 15 de Març
Preu Formació Completa: 20€. Aquesta modalitat implica l’assistència a totes les activitats proposades per a les jornades i la seva corresponent certificació del Cefire amb 15 hores de formació que rebreu en uns mesos directament d’aquest organisme.
Preu Alumnes (Sols part pràctica): 10€. Aquesta modalitat està pensada per als alumnes de les colles tanta de dolçaina com de percussió que vullguen assistir exclusivament a la part practica, sense la corresponent certificació.

Per a qualsevol dubte o aclariment: Jordi Sempere – tlf.: 632.533.691 o el següent formulari.